Skip to main content

Presentació

La Capital Cultural Catalana és una iniciativa promoguda des de l’any 2004 per l’Associació Capital de la Cultura Catalana inspirada en la Capital Europea de la Cultura.


L’objectiu d’aquesta iniciativa és “ampliar la difusió, l’ús i el prestigi social de la llengua i de la cultura catalanes, incrementar la cohesió cultural dels territoris de llengua i cultura catalanes i, finalment, promocionar i projectar el municipi designat com a Capital de la Cultura Catalana, tant a l’interior com a l’exterior”.

Per a la ciutat de Sabadell ser Capital de la Cultura Catalana suposarà:

 • Projectar la ciutat turísticament i culturalment
 • Posar en valor els actius culturals de Sabadell i donar-los a conèixer a dins i a fora
 • Crear complicitats i enfortir el sector de la cultura com a actiu fonamental de la ciutat
 • Consolidar l’activitat cultural i creativa i generar nous esdeveniments que enforteixin la programació i transcendeixin la ciutat
 • Posar al dia les infraestructures culturals, museístiques i patrimonials
 • Consolidar la cultura com a element de cohesió social
 • Reconèixer la cultura com a generadora d’ocupació i de dinamització econòmica
Què és Sabadell Capital Cultura Catalana? 

Significa situar la cultura com a eix central de la vida ciutadana

Posar a tota màquina Sabadell Fàbrica Cultural (la capacitat productiva de la ciutat en matèria cultural en tots els àmbits) per tal de projectar la ciutat com un dels actius culturals més importants de tot el territori.

Recollir la voluntat ciutadana en matèria cultural i, per tant:

 • Fer una cultura amb valors. Segell GESTA (Gènere, Equitat, Sostenibilitat, Transparència i Accessibilitat)
 • Impulsar el talent local, els nostres artistes de km 0 de tots els àmbits
 • Professionalitzar i dignificar la cultura
 • Fer que les diferents manifestacions culturals treballin en xarxa
 • Connectar el passat, el present i el futur de la ciutat
 • Unir la cultura amb l’educació i la divulgació
 • Portar la cultura a tots els racons de la ciutat
 • Treballar en projectes que vagin més enllà del 2024

Considerem que la cultura és un factor clau per al desenvolupament integral de la persona:

- Apostar per la cultura significa apostar per una millor qualitat de vida individual i per una societat més justa, més tolerant i més igualitària.

- La cultura ofereix un oci de qualitat, un ús del temps de lleure positiu. Això té una relació directa amb el civisme, la convivència.

- La cultura té a veure amb el creixement de l'individu, ajuda a formar el seu pensament crític i això té una incidència directa en aspectes tan importants per la democràcia com la participació, la vinculació social.

- La cultura està lligada, directament, amb l’educació. Una persona culturalment activa és una persona candidata a formar-se, a rebre una educació. I l’educació és la forma més directa que tenim per llimar les desigualtats socials i invertir en una societat que treballi per la igualtat d’oportunitats.

- La cultura fa que un poble lluiti amb les paraules i no amb les armes. És sinònim de civilització i de progrés intel·lectual. La cultura està directament relacionada amb la pau.

- La cultura és un pont, és signe d’unió i d’afegir sense excloure a ningú. Admet totes les arts, inclou la ciència, hi participa la cultura popular o tradicional. És tan rica com inacabable. Per tant, tothom i hi és benvingut; és sinònim de participació i de riquesa.

Sabadell

Fàbrica Cultural

Cultura, Negoci, Esports, Gastronomia i molt més

Publicat

2024

Xarxes socials